Ансамбл за традиционална игра и песна

„Бојмија“

Гевгелија - Македонија