Ансамбл за традиционална игра и песна

„Бојмија“

Гевгелија - Македонија

Таргу Џиу , Романија - 2015

Бурса, Турција - 2014

Годишен концерт - 2014

Новогодишен концерт - 2013

Концерт во Осјек, Хрватска - 2013

Турнеја Франција - 2013

Фолклорни смотри - Делчево 2012

Концерт во Брчко 2012

Турнеја Белгија - 2012

Годишни концерти - Бојмија